BELCHITE

 
( 2015 - J.Dell'Aqua / Photo Black & White )
 
"Ruined Beauty"
 

WILD TREES AT SUNSET 

( 2015 - J.Dell'Aqua / Photo )
 
Serengeti National Park (Kenia)
 
Jdellaqua.com
The art 

FOOR TO NOWHERE

( 2016 - J.Dell'Aqua / Black&White Photoshop )
 
 
Belchite 
Ruined Beauty Series